Nou! Modificari 2021.

   - Tranzactiile cu Marea Britanie NU se mai declara la intrastat. Acestea sunt supuse regimului vamal

   - Tranzactiile cu Irlanda de Nord - Regatul Unit, se utilizeaza codul de tara XI;

   - Tara de origine GB nu se mai foloseste, se utilizeaza codul de tara XU;

  - Termenul de livrare DAT (Delivered at Terminal - Livrat la Terminal) este inlocuit de DPU (Delivered at Place Unloaded - Livrare la Locul de Descarcare).

Nou! Modificari 2015.

Incepand cu anul 2015 pentru fluxul de expedieri (livrari intracomunitare) se declara (aditional) urmatoarele informatii:

   - Tara de origine a bunurilor expediate;

   - Codul de TVA al destinatarului bunurilor. Cod trebuie sa fie de forma: prefix tara urmat de codul de TVA;

Declaratia Intrastat.

Cine trebuie sa depuna declaratia Intrastat ? 

Obligatia furnizarii de date statistice Intrastat revine tuturor operatorilor economici care indeplinesc simultan urmatoarele conditii:

   1. Sunt inregistrati in scopuri de taxa pe valoare adaugata (au cod de identificare fiscala);

   2. Realizeaza schimburi de bunuri cu alte state membre ale Uniunii Europene;

  3. Valoarea totala anuala a schimburilor de bunuri cu alte state membre ale Uniunii Europene, pentru fiecare dintre cele doua fluxuri, introduceri si,respectiv, expedieri, depaseste pragul valoric Intrastat stabilit pentru fiecare an.

Operatorii economici care in cursul anului anterior au efectuat schimburi de bunuri cu statele membre ale Uniunii Europene, a caror valoare anuala, separat pentru cele doua fluxuri,expedieri si, respectiv, introduceri de bunuri, depaseste valoarea pragurilor Intrastat stabilite pentru anul curent, trebuie sa completeze si sa transmita la Institutul National de Statistica declaratii statistice Intrastat, incepand cu luna ianuarie a anului curent.

Pragurile valorice Intrastat - valabile pentru anul 2023.

Sursa: Ordinul presedintelui Institutului National de Statistica nr. 1940/2012

Tip de declaratie Introduceri (Valori Anuale) Expedieri (Valori Anuale)
Declaratie standard, in care se completeaza toate informatiile mai putin valoarea statistica Egale sau mai mari de 1.000.000 RON si mai mici de 10.000.000 RON Egale sau mai mari de 1.000.000 RON si mai mici de 20.000.000 RON
Declaratie extinsa, in care se completeaza toate informatiile, inclusiv valoarea statistica Egale sau mai mari de 10.000.000 RON Egale sau mai mari de 20.000.000 RON.

Cand se depune declaratia Intrastat ?

Datele statistice Intrastat trebuie furnizate catre Institutul National de Statistica lunar, intr-un interval de cel mult 15 zile calendaristice de la expirarea perioadei de referinta.

Ce fel de operatiuni se declara ?  

Declaratia statistica Intrastat trebuie intocmita pentru introducerile si/sau expedierile intracomunitare de bunuri in urmatoarele cazuri:

   a) Schimburi intracomunitare de bunuri care implica transfer de proprietate si sunt destinate utilizarii, consumului, investitiei sau revanzarii;

   b) Miscari de bunuri dintr-un stat membru al Uniunii Europene in altul, faratransfer de proprietate. Spre exemplu, transferul de stocuri, miscari de bunuri inainte si dupa procesare etc;

   c) Returnarea de bunuri;

   d) Miscari specifice de bunuri;

   e) Leasing financiar si leasing operational cu o durata de peste 2 ani.

Pentru urmatoarele cazuri NU trebuie intocmita Declaratia statistica Intrastat:

   a) Comertul cu servicii;

   b) Bunuri in tranzit simplu;

   c) Miscari temporare de bunuri;

   d) Miscari de bunuri pentru/dupa reparatii si/sau intretinere;

   e) Schimbul de bunuri cu acele teritorii ale statelor membre ale Uniunii Europene ce nu apartin teritoriului statistic al statelor membre ale Uniunii Europene;

   f) Schimburi de bunuri in cadrul comertului triunghiular, in situatia in carebunurile nu intra pe teritoriul national al Romaniei din alte state membre aleUniunii Europene sau nu sunt expediate din Romania catre alt stat membru al Uniunii Europene.

Ce informatii contine declaratia Intrastat ?

Cod NC (codul vamal al bunurilor) Pentru identificarea bunurilor care fac subiectul miscarilor de bunuri este necesara folosirea Nomenclatorului Combinat, denumit in continuare NC, la nivel de 8 cifre.
Tara partenera Pentru expedieri intracomunitare de bunuri, se va indica statul membru de destinatie din Uniunea Europeana
Pentru introduceri intracomunitare de bunuri, se va indica statul membru de expeditie din Uniunea Europeana, de unde bunurile au fost expediate, precum si tara de origine a bunului respectiv,
Valoare facturata Se va completa valoarea facturata a bunurilor, conform documentelor de achizitie/vanzare. Valoarea facturata se completeaza in RON, fara zecimale si nu cuprinde TVA sau alte taxe.
Valoare statistica
(doar pentru agentii economici care au depasit 10.000.000 RON pentru introduceri sau 20.000.000 RON pentru expedieri)
Valoarea statistica este valoarea bunului la frontiera nationala. Valoarea statistica este suma platita efectiv sau care trebuie platita de catre cumparator pentru bunurile introduse sau expediate, la frontiera romana, in afara de valoarea bunului, valoarea statistica trebuie sa contina costul transportului si asigurarii pana la frontiera romana.
Masa neta in kg Masa neta reprezinta greutatea bunurilor, exclusiv ambalajele. Se va indica masa neta a bunului exprimata in kilograme, fara zecimale, pentru fiecare linie din declaratie.
Cantitatea in unitatea de masura suplimentara - UMS Nu toate bunurile pot fi exprimate in unitati de masura suplimentare. Se va indica cantitatea in UMS aferenta codului NC de 8 cifre selectat, spre exemplu numar de perechi, metri patrati, metri cubi, litri, MWh, etc.
Natura tranzactiei Reprezinta tipul de tranzactie efectuata, spre exemplu vanzare, cumparare, procesare etc., si se indica prin utilizarea unui cod
Termeni de livrare Reprezinta acele prevederi contractuale care stabilesc obligatiile vanzatorului si cumparatorului. Pentru completare se vor utiliza codurile INCOTERM conform Camerei Internationale de Comert
Mod de transport Se va indica codul corespunzator modului de transport prin care bunurile parasesc teritoriul national la expediere sau intra pe teritoriul national la introduceri

 

Cum se transmite declaratia Intrastat ?

In format electronic (XML) prin :

  - e-mail la adresa declaratie.intrastat@insse.ro;

  - incarcarea in aplicatia on-line de pe site-ul Intrastat www.intrastat.ro;click pentru instructiuni.

  - tiparirea declaratiei inregistrate;click pentru instructiuni tiparire.

INTRASTAT: Legislatie - Romania.

Ordin privind pragurile valorice Intrastat valabile in anul 2010.

Norma de completare a Declaratiei statistice Intrastat.

 

Legea 422 din 2006 privind organizarea si functionarea sistemului statistic de comert international cu bunuri

Ordin 1 din 2007 privind Normele de completare a Declaratiei statistice Intrastat

 

INTRASTAT: Legislatie - Comunitatea Europeana.

Regulamentul (CE) nr. 1982/2004 al Comisiei din 18 noiembrie 2004

Regulamentul (CE) nr. 638/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 31 martie 2004

Acest site, inclusiv programul e-Intrastat sunt detinute de SOVIA SERV SRL. Acest site NU are nici un fel de legatura cu Institutul National de Statistica sau cu alte autoritati ale statului roman. Utilizarea programului e-Intrastat NU este obligatorie. Programul e-Intrastat este o alternativa la programul oferit de INS, mai multe detalii gasiti pe site-ul www.intrastat.ro